EDİTÖRLER
Sahibi

  Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi Adına Serhat Ünal


Editörler Kurulu

  Cem Babadoğan
  Muzaffer Fincancı
  Serhat Ünal
  Gonca Elçin
  Koray Başar


Yazı İşleri Müdürü

  Aygen Tümer


Yayın Yürütme Kurulu

  Gül Ruhsar Yılmaz
  Çiğdem Ataman Hatipoğlu
  Aygen Tümer